yol

2010 Burdur - Tefenni - Çavdır Yol Yapım İşi

Bölge:2010 Karayolları 13. Bölge Md.
Yapılan İş:Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu (Takriben Km: 80+500-83+500 Ve Km: 86+300-90+000 Kesimlerine Ait) Fiziki Standardının Yükseltilmesi İçin Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşleri İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli: 2.175.577,78 Tl.
İş Başlangıç Tarihi:06.08.2010
İş Teslim Tarihi:20.12.2010

yol işler tamamlananyol işler devam-eden